نیسان بار خانی آباد نو

نیسان بار خانی آباد نو نیسان بار ماشین حمل بار مستحکم و مطمئن از وسایل قابل اطمینان و شناخته شده در باربری ها به شمار می رود. نیسان بار خانی آباد نو با نیسان بسیاری جابجایی ها به راحتی انجام می شود و هزینه مقرون بیشتر بخوانید…