درباره ما

ما در گلستان بار جنت دارای ۳۶ دستگاه خودروی سبک ،نیمه سنگین و سنگین می باشیم و از ۴۶ کارگر برای جابجایی و حمل بار و همچنین بسته بندی بهره می بریم .ضمنا برای حمل بار به شهرستان آمادگی کامل داریم.